Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan de danslessen is alleen mogelijk als het lesgeld voor aanvang van het seizoen is voldaan.
 2. Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.
 3. Wanneer een cursist tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit in een voorgaande les in de groepsapp, via email of telefonisch te worden gemeld bij de dansschool (voor 14 uur).
 4. Gemiste lessen/uren kunnen alleen worden ingehaald als deze optie er is qua dubbele lessen. Inhalen kan in dit geval dan uitsluitend als dit vooraf met de docent is afgestemd.
 5. Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.
 6. Bij voorkeur aanmelden met een danspartner. Wij zijn niet verplicht om je in een danspartner te voorzien.
 7. Als er tussen 2 dansseizoen 3 weken of meer tijd zit door een vakantieperiode, geldt er een aanbetaling van 20 euro p.p. Dit is geen extra bedrag, maar onderdeel van je lesgeld. Hiermee bevestig je de voortzetting van de lessen en worden groepen gebaseerd op deze aantallen ingedeeld en ingeroosterd. Kom je alsnog niet lessen, dan wordt het bedrag niet geretourneerd en als compensatie van de reeds gemaakte kosten gezien.
 8. Voor de lesgeld bepaling houden we jaarlijks rekening met de inflatie. Dit zorgt voor een kleine prijsstijging.
 9. Om de goede sfeer te bewaren, zal Danza Expresión zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de dansschool te weigeren, wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren of deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.
 10. Bij Danza Expresion hechten we veel waarde aan een gemoedelijk en goede sfeer, dit houden we samen in stand door elkaar op een respectvolle manier te benaderen. Geef elkaar ruimte om in een fijne setting te leren dansen. Zo stimuleer je elkaars leerproces!
 11. Toeschouwers zijn niet toegestaan, tenzij vooraf met de docent besproken.
 12. Het afgaan van mobiele telefoons is storend voor de les. Gelieve de telefoon uitzetten (of op stil) voor aanvang van de les.
 13. Leden die uit eigen beweging besluiten om de cursus niet af te maken, zijn wel verplicht om alle termijnen te voldoen als je vooraf een betalingstermijn hebt afgesproken met de eigenaresse van de dansschool.
 14. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld, ook niet als je voortijdig stopt met de cursus of lessen mist.
 15. Betaalde entree voor dansavonden en feesten worden niet geretourneerd of doorgeschoven naar een volgende datum als je op de dag zelf alsnog niet aanwezig kan zijn. Dansavonden en feesten gaan door bij voldoende animo. Dit wordt vooraf geïnventariseerd en meegenomen in de kostenberekening en afweging qua doorgang.
 16. Lessen die je mist door in quarantaine te gaan, kunnen alleen worden ingehaald als het rooster dit toelaat. Alles gaat in overleg met de docent.
 17. Danza Expesión is niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van lichamelijke letsel, ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het dansen, dien je te bespreken met de docent.
 18. Het is niet toegestaan om foto’s en (video-) opnames e.d. te maken tijdens de lessen, dansavonden en feesten, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van de dansschoolhouder. Bij toestemming van opnames vanuit de dansschool, dient er eerst met de docent te worden afgestemd of deze openbaar mag worden gemaakt via social media of andere mogelijke openbare kanalen.
 19. Houdt er rekening mee dat je met anderen mensen danst. Het is gewenst om aandacht te besteden aan je lichamelijke hygiëne.
 20. Het is niet toegestaan om onze lesprogramma in wat voor vorm dan ook (privé,- reguliere lessen/workshops/shows) over te brengen aan derden.
 21. Danza Expresión behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te maken. De foto’s kunnen gebruikt worden voor flyers, posters, brochures etc. Video opnames kunnen eventueel op de website geplaatst worden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit voor aanvang van de cursus te melden.
 22. Danza Expresión behoudt zich het recht om cursussen te verschuiven naar een andere dag of tijdstip. Bij eventuele lesuitval, biedt de dansschool altijd een alternatief aan.
 23. Privacybeleid: tijdens de inschrijving vragen wij jullie o.a. NAW gegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, maar wordt in onze administratie bewaard als bewijs van inschrijving (op papier). Wij gebruiken uitsluitend jouw email adres en/of telefoonnummer om jou te voorzien van de dansschool gerelateerde informatie.
 24. Een veilige dansomgeving heeft voor de dansschool de hoogste prioriteit. Indien er sprake is van bedreiging dan wel dreigende gedragingen en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zijn wij genoodzaakt eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. Het lesgeld wordt dan niet geretourneerd. In de toekomst opnieuw deelnemen aan lessen en feesten is geen optie.
 25. Door het invullen van het inschrijfformulier geef ik toestemming om mij persoonlijk te mailen voor interne nieuwsbrieven en informatie verstrekking m.b.t. de dansschool gerelateerde zaken.
 26. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier of digitaal aanmelden via de site, geef je aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord gaat met de bovenstaande punten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *