Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan de danslessen is alleen mogelijk als het volledige lesgeld voor aanvang van het seizoen is voldaan.
 2. Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.
 3. Wanneer een cursist tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit in een voorgaande les in de groepsapp,
  via email of telefonisch te worden gemeld bij de dansschool (voor 14 uur). Cursisten die zich niet afmelden, kunnen ook geen lesuur inhalen.
 4. Gemiste lessen/uren kunnen in overleg met de docent op een andere dag of tijdstip worden ingehaald. Dit dien je vooraf kort te sluiten!
  Als jou eigen level niet 2 keer in de week wordt aangeboden, kun je in een lagere level een dansuur inhalen.
 5. Het is van belang voor jezelf en voor anderen om tijdens een cursus zo min mogelijk lessen afwezig te zijn. Veelvuldige afwezigheid kan het leer- en groepsproces onnodig ophouden.
 6. Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.
 7. Alhoewel wij ernaar streven, is de dansschool niet verantwoordelijk voor een evenwichtige verdeling tussen dames en heren. De meeste deelnemers komen zonder danspartner. Tussen de wisselingen door kun je aan je techniek werken als je even niet samen danst. Wil je dit niet, dan dien jij je met een vaste danspartner aan te melden.
 8. Om de goede sfeer te bewaren, zal Danza Expresión zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de dansschool te weigeren,
  wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren of deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.
 9. Bij Danza Expresion hechten we veel waarde aan een gemoedelijk en goede sfeer, dit houden we samen in stand door
  elkaar op een respectvolle manier te benaderen. Geef elkaar ruimte om in een fijne setting te leren dansen. Zo stimuleer je elkaars leerproces!
 10. Toeschouwers zijn alleen toegestaan tijdens de reguliere lessen of trainingen, als de intentie is om in te stromen in een bepaalde level. Uiteraard vooraf eerst afstemmen met de docent.
 11. Het afgaan van mobiele telefoons is storend voor de les. Gelieve de telefoon uitzetten (of op stil) voor aanvang van de les.
 12.  In overleg met de docent is het eventueel mogelijk om het lesgeld in twee termijnen te betalen. Wanneer de betaling achterwege blijft bij een termijnbetaling, zal Danza Expresión zich het recht toekennen om de betreffende cursist de deelname aan de lessen te weigeren.
 13. Vanaf level 2 verloopt de betaling via de bank. De betaling is altijd uiterlijk een week voor aanvang van de reguliere lesweek. Iedereen die om wat voor reden niet via de bank kan betalen, betaald de eerste les contant en gepast voor aanvang van de les. Bij een late bankbetaling wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Geef vooraf via de mail door als je contant gaat betalen i.p.v. via de bank. Je kunt alleen de lessen volgen als het lesgeld is voldaan.
 14. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld,
  ook niet als je voortijdig stopt met de cursus of lessen mist.
 15. De dansschool werkt met een aanbetaling. Hiermee bevestig jij je aanmelding en geef je toestemming om ingedeeld te worden in een (vooraf) afgestemde groep. De dansschool heeft hier veel werk aan. Als je bij de start van de cursus alsnog niet komt opdagen, wordt dit bedrag gezien als administratiekosten en wordt dit bedrag niet geretourneerd.
 16. Een bootcamp gaat pas door bij voldoende deelnemers. Niet tijdig afmelden, verplicht je tot het betalen van het lesgeld. Kosteloos annuleren kan 5 dagen voorafgaand van de bootcamp.
 17. Danza Expesión is niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van lichamelijke letsel, ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het dansen, dien je te bespreken met de docent.
 18. Het is niet toegestaan om foto’s en (video-) opnames e.d. te maken tijdens de lessen, dansavonden en feesten, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van de dansschoolhouder. Bij toestemming van opnames vanuit de dansschool, dient er eerst met de docent te worden afgestemd of deze openbaar mag worden gemaakt via social media of andere mogelijke openbare kanalen.
 19. Houdt er rekening mee dat je met anderen mensen danst. Het is gewenst om aandacht te besteden aan je lichamelijke hygiëne.
 20. Het is niet toegestaan om onze lesprogramma in wat voor vorm dan ook (prive,- reguliere lessen/workshops/shows) over te brengen aan derden.
 21. Danza Expresión behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te maken. De foto’s kunnen gebruikt worden voor flyers, posters, brochures etc. Video opnames kunnen eventueel op de website geplaatst worden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, tijdig doorgeven aan de docent.
 22. Danza Expresión behoudt zich het recht om cursussen te verschuiven naar een andere dag of tijdstip. Bij eventuele lesuitval, biedt de dansschool altijd een alternatief aan.
 23. Wij geven geen korting op korting. Als er gebruik wordt gemaakt van een herenkorting, vervalt de studentenkorting voor de heren.
 24. De studentenkorting geldt alleen voor voltijd studenten (40 uur pw). Het vertonen van de studentenpas is verplicht tijdens de inschrijving en betaling.
  Het tonen van het pasje geldt ook voor vervolgcursussen.
 25. Wij gaan er vanuit dat minderjarigen toestemming van hun ouders/verzorgers hebben, als zij besluiten om bij ons te lessen. Dit wordt gecontroleerd.
 26. Privacybeleid: tijdens de inschrijving vragen wij jullie o.a. NAW gegevens in te vullen. Deze gegevens wordt niet aan derden doorgegeven, maar wordt in onze administratie bewaard als bewijs van inschrijving (op papier). Wij gebruiken uitsluitend jou email adres en/of telefoonnummer om jou te voorzien van de dansschool gerelateerde informatie.
 27. Indien er sprake is van bedreiging dan wel dreigende gedragingen, dan zijn wij genoodzaakt eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. Het lesgeld wordt dan niet geretourneerd.
 28. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geef ik toestemming om mij persoonlijk te mailen voor interne nieuwsbrieven en informatie
  verstrekking m.b.t. de dansschool gerelateerde zaken.
 29. De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van Danza Expresión en handelt conform deze voorwaarden.