Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan de danslessen is alleen mogelijk als het lesgeld voor aanvang van het seizoen is voldaan.
 2. Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.
 3. Wanneer een cursist tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit in een voorgaande les in de groepsapp,
  via email of telefonisch te worden gemeld bij de dansschool (voor 14 uur).
 4. Gemiste lessen/uren kunnen door de beperkingen vanuit de overheid qua maximum per groep niet worden ingehaald.
  Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.
 5. Bij voorkeur aanmelden met een danspartner.
 6. Om de goede sfeer te bewaren, zal Danza Expresión zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de dansschool te weigeren,
  wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren of deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.
 7. Bij Danza Expresion hechten we veel waarde aan een gemoedelijk en goede sfeer, dit houden we samen in stand door
  elkaar op een respectvolle manier te benaderen. Geef elkaar ruimte om in een fijne setting te leren dansen. Zo stimuleer je elkaars leerproces!
 8. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 9. Het afgaan van mobiele telefoons is storend voor de les. Gelieve de telefoon uitzetten (of op stil) voor aanvang van de les.
 10.  Door de Coronacrisis splitsen we de betaling van het lesgeld in 2 of 3 termijnen. Voorheen was de betaling in 1 keer. De termijnbetaling is aan het begin van de maand. Als de overheid of de gemeente Doetinchem besluit dat het dansen of het gebruik van dan deze leslocatie i.v.m. de regels die gelden voor de horeca gedurende één van deze termijnen niet mag doorgaan, zal het reeds betaalde lesgeld niet worden geretourneerd door de gemaakte kosten. We zullen kijken naar een gepaste oplossing om dansuren in te halen.
 11. Leden die uit eigen beweging besluiten om de cursus niet af te maken, zijn wel verplicht om alle termijnen te voldoen.
 12. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld,
  ook niet als je voortijdig stopt met de cursus of lessen mist.
 13. Deelname aan de lessen is alleen mogelijk als je de 6 triage vragen met NEE kan beantwoorden. Controleer voordat je naar de les komt of je aan deze voorwaarden voldoet.
 14. Lessen die je mist door 10 dagen in quarantaine te gaan, kunnen niet worden ingehaald door de opgelegde regels vanuit de overheid (maximum aantal per groep).
 15. Danza Expesión is niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van lichamelijke letsel, ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het dansen, dien je te bespreken met de docent.
 16. Het is niet toegestaan om foto’s en (video-) opnames e.d. te maken tijdens de lessen, dansavonden en feesten, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van de dansschoolhouder. Bij toestemming van opnames vanuit de dansschool, dient er eerst met de docent te worden afgestemd of deze openbaar mag worden gemaakt via social media of andere mogelijke openbare kanalen.
 17. Houdt er rekening mee dat je met anderen mensen danst. Het is gewenst om aandacht te besteden aan je lichamelijke hygiëne.
 18. Het is niet toegestaan om onze lesprogramma in wat voor vorm dan ook (privé,- reguliere lessen/workshops/shows) over te brengen aan derden.
 19. Danza Expresión behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te maken. De foto’s kunnen gebruikt worden voor flyers, posters, brochures etc. Video opnames kunnen eventueel op de website geplaatst worden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, tijdig doorgeven aan de docent.
 20. Danza Expresión behoudt zich het recht om cursussen te verschuiven naar een andere dag of tijdstip. Bij eventuele lesuitval, biedt de dansschool altijd een alternatief aan.
 21. Wij gaan er vanuit dat minderjarigen toestemming van hun ouders/verzorgers hebben, als zij besluiten om bij ons te lessen. Dit wordt gecontroleerd.
 22. Privacybeleid: tijdens de inschrijving vragen wij jullie o.a. NAW gegevens in te vullen. Deze gegevens wordt niet aan derden doorgegeven, maar wordt in onze administratie bewaard als bewijs van inschrijving (op papier). Wij gebruiken uitsluitend jou email adres en/of telefoonnummer om jou te voorzien van de dansschool gerelateerde informatie.
 23. Indien er sprake is van bedreiging dan wel dreigende gedragingen, dan zijn wij genoodzaakt eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. Het lesgeld wordt dan niet geretourneerd.
 24. Door het invullen van het inschrijfformulier geef ik toestemming om mij persoonlijk te mailen voor interne nieuwsbrieven en informatie
  verstrekking m.b.t. de dansschool gerelateerde zaken.
 25. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier of digitaal aanmelden via de site, geef je aan de algemene voorwaarde te hebben gelezen en akkoord gaat met de bovenstaande punten.